Koersen op Succes is ontstaan vanuit een jarenlange samenwerking tussen Henk (1960, zie ook www.koersbepalen.com) en Esther (1978, zie ook www.vitality2improve.nl). De uitgangspunten van Koersen op Succes – zoals hier onder vermeld – zijn ook tegelijk belangrijke uitgangspunten van de samenwerking die in 2018 is geformaliseerd in een bedrijf.

Intellectueel eigendom, enthousiasme, inspiratie en vertrouwen zijn samengekomen in een programma dat samen met andere partners en experts wordt uitgerold. Een programma met als koers: succes!

Uitgangspunten van Koersen op Succes

  • Krachtig
  • Interactief
  • Motiveren
  • Ervaren
  • Inspireren
  • Bewustwording
  • Koppeling praktijk aan beleving/ aanname
Over...

Henk

Adviseur

Door de jaren heen heb ik veel werk- en levenservaring opgedaan. Het leven is niet zwart of wit, maar een dynamisch proces waar mensen veel ervaring en verrijking op kunnen doen. Ik sta met beide benen op de grond en sta objectief en onbevangen in het leven. De opgedane ervaring en verkregen inzichten breng ik samen in de theorie en de praktijk. Mijn werkstijl is praktisch en ik weet van aan- en doorpakken.

Hierdoor ben ik in staat om mensen gericht te begeleiden en te stimuleren bij het oppakken van (persoonlijke) vraagstukken zodat perspectief ontstaat, een koers kan worden bepaald en doelen kunnen worden gerealiseerd. Mijn dienstverlening richt zich op zowel individuele-, groeps-, als gezinsbegeleiding.

Daarnaast ben ik – door jarenlange ervaring – gespecialiseerd in medezeggenschap. Zowel in het ontwikkelen van medezeggenschap in bedrijven als in het inhoudelijk ondersteunen van organen die bij de medezeggenschap betrokken zijn.

Expertise en gespecialiseerd op het gebied van gedrag, het coachen van mensen en groepen in veranderende privé- en arbeidsomgeving en het begeleiden van complexe vraagstukken in privé- en/of arbeidssfeer.
Expertise op het gebied van mental health. 


Specialties:
SPH HBO
Specialist Inventiviteit en creativiteit bij psychologische interventies (impact technieken)
Specialist in kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn
Socratisch Motiveren I en II
Gedragsverandering, stappenplan voor Reflectie en Discipline (SRD)
Cognitieve therapie
integral verzuimmanagement voor Bedrijfsmaatschappelijk werkende
Kennis van Levensfasen
De 8 fasen van Erik Erikson
Adviseur voor Medezeggenschapsraden
Meester Ambtelijk Secretaris Wet Ondernemingsraden

Esther

Adviseur

Ik ben een enthousiaste, betrokken, vertrouwde en stressbestendige professional met ruim 20 jaar werkervaring in diverse functies op adviserend, coachend, secretarieel, commercieel, financieel, managerial en veranderkundig vlak. Van nature ben ik een veelzijdige en flexibele zelfstarter met groot verantwoordelijkheidsgevoel, die tegenwerking niet uit de weg zal gaan. Ik zal tamelijk direct en ronduit reageren, maar zal daarbij wel rekening houden met behoeften van anderen. Daardoor ben ik goed in staat anderen te bewegen gestelde doelstellingen te onderschrijven en een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking hiervan. Ik kan meerdere projecten gelijktijdig gaande houden, en ben daarnaast ook een betrokken en nauwkeurige generalist, met passie voor mensen en cijfers. Ik bezit goede analytische en communicatieve vaardigheden, durf initiatief te nemen en ga voor resultaten. Soms betekent dat de mouwen opstropen en met de poten in de klei, de andere keer betekent dat het begeleiden van het proces of een verandering. 
 

Vanaf 2015 heb ik een carrière-switch gemaakt naar zelfstandig ondernemer als interim manager/ interim projectleider/ interim medewerker en daarnaast en trainer-coach-adviseur op het gebied van vitaliteit in de breedste zin van het woord. Ik adviseer en coach individuen en teams om (werkgerelateerde) doelen te verwezenlijken en zich verder te ontwikkelen. Ik help de ander te leren, door te spiegelen, inspireren en motiveren.  

 

Mijn persoonlijke missie? De wereld mooier achterlaten dan ik m zelf heb aangetroffen. Alleen, en in samenwerking met partners! 

Missie

Koersen op Succes ontleent haar bestaansrecht door het aanbieden van adequaat, kwalitatief organisatie-advies aan ZZP en (klein)MKB, en door te excelleren in elke uit te voeren opdracht. Toewijding en integriteit staan hierbij voorop, net zoals een persoonlijke benadering en toegankelijkheid.

Koersen op Succes streeft naar weerbare organisaties. Weerbaar, om iedere storm of tegenwind te kunnen doorstaan. Wij willen organisaties in de basis zo sterk mogelijk maken, zodat men zelf, vol vertrouwen in de toekomst en duurzaam verder kan. Ongeacht de omstandigheden.

Visie

Iedere organisatie is uniek. En iedere organisatie heeft overeenkomsten, zoals organisatie- of managementvraagstukken. 

Koersen op Succes is een vooruitstrevende organisatie die zich op een professionele, persoonlijke en innovatieve manier bezig houdt met adviesdiensten. Daardoor kunnen wij toegevoegde waarde leveren.

Wij zijn ervan overtuigd dat het oplossen van uw vraagstukken in samenwerking met uw medewerkers het beste rendement op gaat leveren.