Je bent ondernemer (ZZP of MKB) en je hebt behoefte aan een frisse blik op jouw organisatie. Of er nu sprake is van stabiliteit, nieuwe ontwikkelingen, tegenwind of zwaar weer: het is voor iedere ondernemer goed om met enige regelmaat te kijken naar de bedrijfsvoering. Zie het als een 1- of 2-jaarlijkse APK voor de auto. Wij helpen jou graag verder!

Wij doen dit samen met jou. Wij starten met een quick scan van de hele organisatie en brengen onze bevindingen en aanbevelingen op de verschillende aandachtsgebieden helder en overzichtelijk in kaart.

Ondernemen in een steeds veranderende maatschappij. Het wordt steeds ingewikkelder… Digitale mogelijkheden en technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Markten blijven ontwikkelen. De wet- en regelgeving wordt continue aangepast. 

Wat zijn de missie en visie van de organisatie? Wat zijn de succesbepalende factoren. Wat is het unieke aanbod van jouw organisatie? In welke behoefte voorziet jouw product of dienst? Hoe zijn de organisatie inclusief de primaire en secundaire processen daar op ingericht? Waar zit het verbeterpotentieel in de organisatie? En wat is het gewenste resultaat?

Aandachtsgebieden van de Business APK:

  • Missie, visie en succesbepalende factoren
  • ICT & processen
  • Financiën
  • HRM
  • Marketing, Commercie & Communicatie

Business APK

Een Business APK, op basis van gevalideerde modellen zoals het INK-model, PDCA, SCOPAFIJTH, Business Model Canvas, ... Aandacht voor de verschillende fases: richten, inrichten, verrichten, herinrichten, berichten.

Plan van Aanpak (Bevindingen & Aanbevelingen)

Een rapport met daarin de bevindingen & aanbevelingen en herbevestiging van de missie en visie aan de hand van de vragen: Waarom? Waarmee? Hoe? Wat? Waartoe?

Vervolg

Afhankelijk van de uitkomst van de bespreking van de bevindingen & aanbevelingen zal een verbeterplan moeten worden opgesteld en geïmplementeerd. Koersen op Succes kan dit proces faciliteren danwel uitvoeren.